Blame view

data/04_Ta.obj 24 Bytes
a0048e31   David Mayerich   added several tes...
1
2
3
  v -1 1 0
  v 1 -1 0
  l 1 2