Blame view

data/01_GT.obj 86 Bytes
a0048e31   David Mayerich   added several tes...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
  v 291 412 0
  v 464 251 0
  v 635 405 0
  v 463 602 0
  v 635 405 0
  l 1 2
  l 2 3
  l 3 5 1
  l 3 4