Blame view

data/04_GT.obj 48 Bytes
a0048e31   David Mayerich   added several tes...
1
2
3
4
5
6
  v -1 1 0
  v 1 1 0
  v -1 -1 0
  v 1 -1 0
  l 1 4
  l 2 3